Iveco Garage Claeskens

Vlaamse premie op zero-emissie voertuigen

Op 10/11/2023 keurde de Ministersraad het ontwerpbesluit goed dat een premie invoert voor de aankoop van zero-emissievoertuigen. De premie is specifiek gericht op wagens. Zowel nieuwe wagens als tweedehandswagens komen in aanmerking.

Wie ?

· Begunstigden = natuurlijke personen, VZW’s en aanbieders van autodelen;
· Verkoper = een onderneming met als economische activiteit de verkoop van voertuigen (NACE-code 45.11). Dit sluit de rechtstreekse verkoop tussen particulieren uit, of de directe verkoop van een voertuig door een bedrijf dat geen autohandelaar is.

 

De aankoop wel degelijk door de aanvrager zelf moet gedaan zijn en dus leasing niet zal kunnen, ook niet bij inschrijving op naam van de klant!

Welk voertuig ?

Zero-emissievoertuig op voorwaarde dat:

· het voertuig behoort tot de categorieën personenwagens (M1) en bestelwagens (N1) en de zware micro-stadswagens (L7e-C);
· het voertuig minstens drie jaar in het bezit blijft van de aanvrager, of zijn erfgenaam of rechtsopvolger;
· het voertuig minstens gedurende drie jaar na de ontvangst van de premie ingeschreven is op een adres in het Vlaamse Gewest;
· de aankoopprijs (= aankoopprijs op factuur, incl. btw, opties, accessoires en kortingen, met uitzondering van overnamekortingen) niet hoger dan 40.000 euro is.
· de oorspronkelijke cataloguswaarde van het tweedehandsvoertuig niet hoger dan 60.000 euro was;
· het Tweedehandsvoertuig moet minimaal 3 jaar en maximaal 8 jaar ingeschreven geweest zijn bij de DIV.

Welke premie ?

Voorwaarden:

· De premie kan nooit meer bedragen dan 25% van de aankoopprijs

· Particulieren kunnen de premie slechts 1 keer krijgen en per voertuig kan ook maar 1 keer een premie aangevraagd worden.
· VZW’s en aanbieders van autodelen kunnen de toegekende premies cumuleren per voertuig maar :
            o Totaal bedrag is beperkt tot 400.000 EUR per aanvrager.
            o Voor grote VZW’s (of grote autodeelbedrijven) is het bedrag beperkt tot 3.000 EUR/vtg.

Bedrag van de premie:

Premo zero-emissie

De datum van de aanmelding bepaalt het premiebedrag dat van toepassing is.
Als het aantal premie-aanvragen de voorziene budgetten dreigt te overschrijden, dan kan de toegekende premie proportioneel verlaagd worden.

Hoe moet de aanvraag worden ingediend?

De premie wordt volledig betaald door het Vlaamse Gewest na goedkeuring van de aanvraag op basis van door de aanvrager ingediende bewijsstukken:

· De aanvrager moet zich binnen 90 dagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst van het voertuig aanmelden via een webapplicatie van de Vlaamse overheid. De aanmelding bevat al de volgende gegevens:
     – de identificatie en de contactgegevens van de premieaanvrager;
     – een kopie van de verkoopovereenkomst waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan, en waaruit het merk, het type en de aankoopprijs van het voertuig blijken;
     – het rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald.
     · De aanvrager levert binnen 90 dagen na de inschrijving van het voertuig bij verkoop de volgende documenten af:
     – een kopie van de factuur en het betalingsbewijs of de betalingsbewijzen, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan;
     – een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig met het chassisnummer, waaruit blijkt dat het voertuig en de aanvrager voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het besluit.

De aanvraag wordt aangemeld uiterlijk op 24 september 2026.

Verlies van premie ?

De premie wordt volledig teruggestort als de voorwaarden van het besluit niet langer zijn vervuld. De eigenaar van het voertuig moet aan de overheid melden de cruciale wijzigingen over de eigendom van het voertuig met betrekking tot vervreemding, uitschrijving, verhuizing buiten het Vlaamse Gewest, of een andere wijziging waardoor de voorwaarden niet langer zijn vervuld.

Vanaf wanneer?

De steun is er enkel voor voertuigen die worden ingeschreven vanaf 1 januari 2024 en voertuigen met een verkoopovereenkomst na 25 september 2023.

De uiterste datum waarop men zich kan aanmelden om deze steun te ontvangen is 24 september 2026.