Iveco Garage Claeskens

Wetgeving

De Commissie TRAN van het Europees Parlement heeft een verslag aangenomen dat de CO2-doelstellingen van de Commissie voor het koolstofvrij maken van het wegvervoer enigszins afzwakt. Ter herinnering: de Commissie wil fabrikanten verplichten om de gemiddelde uitstoot van hun nieuwe vrachtwagens te verlagen ten opzichte van een referentiejaar (2019/2020).

 

126 X15D ENGINE SOCIAL MEDIA 1170x620px

Deze regels zijn al van kracht, met doelstellingen voor 2025 en 2030, maar de Commissie stelde voor om de gemiddelde uitstoot van nieuwe vrachtwagens te verminderen met 45% in 2034 en 90% vanaf 2040. Als het Parlement als geheel het advies van de TRAN-commissie volgt (en dit advies weegt nog steeds zwaar), worden deze doelen verlaagd naar respectievelijk 30% en 75%. Dit betekent dat fabrikanten iets minder elektrische voertuigen zullen moeten verkopen.

De IRU was de eerste die positief reageerde op deze stemming. Raluca Marian (IRU Director of EU Advocacy) is van mening dat het de deur open laat voor alle alternatieve aandrijvingstechnologieën: “De TRAN-amendementen laten voldoende ruimte voor koolstofneutrale e-brandstoffen als langetermijnoplossing, naast elektrificatie en waterstof. Dit wordt mogelijk gemaakt door de opname van een koolstofcorrectiefactor in de CO₂-wetgeving en realistische nul-emissiedoelstellingen.” Volgens haar was een reductiedoelstelling van 90% voor 2040 onrealistisch omdat het niet genoeg ruimte liet voor niet-elektrische aandrijving. Met een doelstelling van 75% zouden fabrikanten daarom moeten kunnen blijven investeren in verbrandingsmotoren die gebruik maken van e-brandstoffen, met voldoende verkooppotentieel om deze investering te rechtvaardigen.

 

Artikel van TRANSPORTMEDIA;

Ziet de toekomst er rooskleuriger uit voor de verbrandingsmotor? – Transportmedia